Month: April 2023

Tuần trước, người bạn đáng yêu của tôi, nam diễn viên tuyệt vời Leonard Fenton đã đến gặp trẻ sơ sinh Alexander. Chúng tôi đã ăn tại nhà hàng Hy Lạp tuyệt vời của cha mẹ tôi The Olive Tree cũng như Len đã giải trí cho đứa trẻ mới biết đi của tôi, Oliver […]